post image

CENOVNIK ŠPEDITERSKIH USLUGA

 

USLUGA CENA
PRIJAVLJIVANJE I SMEŠTAJ ROBE 2.000,00
FORMULARI I OBRASCI (smeštaj) 70,00
USLUGE UVOZNOG CARINJENJA (JEDNO NAIMENOVANJE) 3.000,00
SVAKO NAREDNO NAIMENOVANJE (uvoz) 400,00
USLUGA KORIŠĆENJA CARINSKE GARANCIJE (za vrednost carinskog računa do 50.000,00 din.) 500,00
FORMULARI I OBRASCI (uvoz) 210,00
USLUGE IZVOZNOG CARINJENJA (na našem vozilu, do 10 naimenovanja ) 2.500,00
USLUGE IZVOZNOG CARINJENJA (na tuđem vozilu, do 10 naimenovanja) 3.000,00
USLUGE IZVOZNOG CARINJENJA NA DRUGIM CARINSKIM ISPOSTAVAMA (van CI Luka Beograd, do 10 naimenovanja 4.000,00
SVAKIH NAREDNIH 10 NAIMENOVANJA (izvoz) 1.000,00
FORMULARI I OBRASCI (izvoz) 245,00
OVERA ISTUPA (izvoz) 200,00
POPUNJAVANJE EUR1 OBRASCA 600,00
PRENAUPUĆENJE 2.500,00
USLUGA DOBIJANJA DOZVOLE SANITARNOG INSPEKTORA 2.000,00
USLUGA UVOZNOG CARINJENJA ZA PRIVREMENI UVOZ 4.000,00
USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA ZA PRIVREMENI IZVOZ 3.500,00
DOSTAVA CARINSKE DOKUMENTACIJE 205,00

 

NAPOMENA: U cenu usluge nisu uračunate carinske i administrativne takse, lučki i magacinski troškovi, te sve ostale radnje učinjene po nalogu ili nužnosti prema stvarnim troškovima, te porez na dodatu vrednost 20%.