post image

CENOVNIK ŠPEDITERSKIH USLUGA

 

USLUGA CENA
PRIJAVLJIVANJE I SMEŠTAJ ROBE 2.000,00
FORMULARI I OBRASCI (smeštaj) 70,00
USLUGE UVOZNOG CARINJENJA (JEDNO NAIMENOVANJE) 4.000,00
SVAKO NAREDNO NAIMENOVANJE (uvoz) 400,00
USLUGA KORIŠĆENJA CARINSKE GARANCIJE (za vrednost carinskog računa do 200.000,00 din.) 500,00
USLUGA KORIŠĆENJA CARINSKE GARANCIJE (za vrednost carinskog računa preko 200.000,00 din. provizija od vrednosi carinskog računa) 0,50%
FORMULARI I OBRASCI (uvoz) 210,00
DOSTAVA CARINSKE DOKUMENTACIJE (uvoz) 205,00
USLUGE IZVOZNOG CARINJENJA (na našem vozilu, do 10 naimenovanja) 4.200,00
SVAKIH NAREDNIH 10 NAIMENOVANJA (izvoz) 1.000,00
POPUNJAVANJE EUR1 OBRASCA 2.000,00
PRENAUPUĆENJE 2.500,00
USLUGA DOBIJANJA DOZVOLE SANITARNOG INSPEKTORA 2.000,00

 

Važi od 01.04.2022. godine

NAPOMENA: U cenu usluge nisu uračunate carinske i administrativne takse, lučki i magacinski troškovi, te sve ostale radnje učinjene po nalogu ili nužnosti prema stvarnim troškovima, te porez na dodatu vrednost 20%.