post image

INFO

Internet usluge

Saznajte cenu prevoza i pošaljite nalog za preuzimanje pošiljke putem interneta.

 

Vaša pošiljka ima velike dimenzije?

Izračunajte “volumetrijsku” težinu sami prema formuli;

Širina x dužina x visina (vrednost u metrima) x 200  = volumenska težina

Između stvarne težine i volumetrijske težine je naplativa težina ona koja je veća.

 

Osiguranje pošiljaka je regulisano Opštim uslovima za obavljanje usluga. Ukoliko želite dodatnu sigurnost, obratite se našem sektoru prodaje i marketinga.
Osiguranje pošiljaka
Vaša pošiljka na putu do primaoca prolazi kroz nekoliko desetina ruku, te je podložna habanju i manjim oštećenjima. Kako bi bili sigurni da je Vaša pošiljka osigurana u punoj vrednosti molimo da se obratite našem sektoru prodaje.

 

Tovarni list

Tovarni list je ime i prezime Vaše pošiljke.

1. Upišite ime ili naziv firme sa podacima o adresi

2. Upišite ime ili naziv primaoca sa svim podacima. Važno: upišite kontakt osobu,

telefon i vrednost robe.

3. Podaci o pošiljci moraju biti što precizniji kako bi se izbegli svi eventualni problemi oko

carinjenja ili isporuke.

4. Upišite posebne instrukcije, koje utiču na kvalitet prevoza, ukoliko je to potrebno.

5. Upišite ko plaća prevoz i njegov matični broj kako bi izbegli greške u naplati

6. Važno je da napišete tačnu vrednost pošiljke koja treba da se poklapa sa iznosom na

fakturi, da bi izbegli moguće komplikacije

7. Vašim potpisom potvrđujete tačnost podataka. In Time ne odgovara za eventualne

netačnosti.

8. Ukolko se pošiljka naplaćuje u gotovini, nši kuriri će Vam izdati gotovinski račun da je

pošiljka plaćena.

Svi podaci će biti uneti u In Time program identično podacima ispunjenim na tovarnom listu.

Ostale podatke koji nisu gore opisani, upisaće naši kuriri, pa Vas molimo da ta mesta ostavite

prazna.

Na poleđini tovarnog lista nalazi se skraćena verzija Opštih uslova o prevozu, čiji se puni tekst

nalazi na 9. stranici.

Vašim potpisom na tovarnom listu potvrđujete da ste saglasni sa navedenim uslovima.
Proforma račun
Svaka pošiljka koja nije dokument u međunarodnom prevozu je tretirana kao roba. Svaka roba

mora imati prateće dokumente koji govore o vrsti robe, količini i slično.

Ti dokumenti tačno opisuju robu, dakle moraju biti istiniti i označavaju da li je robu potrebno

redovno cariniti, ili je roba samo uzorak, pa je procedura carinjenja nešto kraća.

Pošiljke koje se u međunarodnom prevozu tretiraju kao uzorci, obavezno prati pro forma račun.

Svu carinsku robu obavezno mora da prati faktura i odgovarajuća deklaracija, uvozna ili izvozna.

Ukoliko imate nejasnoća oko carinske procedure zatražite pomoć naših carinskih deklaranata.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originalni na Vašem memorandumu sa Vašim potpisom i pečatom.