post image

Carinsko posredovanje

Jedna od naših najvažnijih usluga je carinsko posredovanje u uvozu ili izvozu.

In Time je jedna od vodećih kurirskih službi sa desetak carinskih deklaranata koji se brinu da Vaša pošiljka bude uredno i na vreme ocarinjena.
CI Luka Beograd, na kojoj vršimo carinjenja, sa kapacitetima i lokacijom omogućavamo vam ubrzani postupak carinjenja i dostave ocarinjenih pošiljaka. Carinjenja dodatno vršimo na svim carinskim ispostavama u gradu Beogradu. Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji, skratićete postupak carinjenja Vaše pošiljke.