post image

Obavestenje o promeni visine dodatka na gorivo

Dragi prijatelji i poslovni partneri,

dozvolite da Vam se ovom prilikom zahvalimo na saradnji i poverenju koje nam svakodnevno ukazujete koristeći naše usluge. Takođe, želimo Vam se zahvaliti na podršci u nastojanju da osiguramo stabilnost naše usluge koja je uslovljena velikim oscilacijama cena naftnih derivata na svetskom tržištu.
Kako bismo i dalje održavali potrebni kvalitet usluge, prisiljeni smo uskladiti visinu dodatka na gorivo sa spomenutim oscilacijama cena goriva na tržištu.
Poslednja promena dodatka na gorivo bila je na dan 02.07.2018. nakon čega je cena goriva na tržištu do danas porasla i pokazuje dalju tendenciju rasta što utiče na potrebu manjih korekcija.
Stoga Vas obaveštavamo se počev od 01.02.2022. godine dosadašnji iznos dodatka na gorivo od 10% menja na 13% neto cene prevoza.
Verujemo da ćete i u budućnosti podržati naše napore u održavanju stabilnosti cena i kvaliteta usluga naše firme.

Vaš In Time
15.01.2022.